Energetische therapie

Het lichaam als voertuig van de Ziel.

De spannende ontdekkingstocht om elke keer weer een laagje af te kunnen pellen zodat jouw ziel en je zielenpad steeds meer tot wasdom kunnen komen. Tot een beter begrip komen met jezelf en de wereld om je heen.

Wat draag jij allemaal in voertuig? Aan programma’s, overtuigingen, talenten, kwaliteiten en valkuilen. Tijdens mijn opleiding tot Energetisch therapeut sprak Voice Dialogue mij het meeste aan. Op doeltreffende manier, in een lichte trance, begon ik mijzelf beter te begrijpen. Spitten in het verleden heeft vaak weinig zin. Doeltreffender vind ik het om vanuit het NU te werken; om te kijken waar je nu tegen aan loopt en hoe we de dynamiek hierin kunnen ontrafelen.

 

  • In gesprek zijn met je innerlijke stemmen, die ook wel ikken of deelpersoonlijkheden genoemd worden. Een eenvoudige en diepgaande methode voor zelfinzicht en bewustwording. Wanneer je stil bent en luistert, merk je dat er zich altijd wel een soort gesprek in je afspeelt. In een voice dialogue sessie laten we deze zgn deelpersoonlijkheden één voor één aan het woord om je bewust te laten worden van wat er in je leeft. Je kunt op deze manier contact maken met de krachtige delen in jou, die je beschermen en voor je opkomen, en met andere meer kwetsbare delen die weten van je diepste gevoelens. Het kunnen kinderen zijn en volwassen, dieren, mythische figuren en zelfs vorige levens. Ze zullen zich opnieuw aan je voorstellen met hun specifieke gedragingen en talenten en je vertellen wat hun belangrijkste taken zijn in jouw leven.

 

  • Je komt veel over je diepste beweegredenen te weten en je kunt daardoor steeds bewuster kiezen voor wat je werkelijk wilt in je leven. Hoe meer delen je echt leert kennen en leert accepteren, waarderen en liefhebben, hoe meer je jezelf als (ge)heel(d) kunt ervaren. Zo kan er vanzelf innerlijke samenwerking ontstaan ipv een conflictsituatie. Omdat voice dialogue een energetisch proces is, zal de kwaliteit van vergeten, verloren, verdrongen of verstoten delen weer tot je beschikking komen als je je ermee vereenzelvigt. In contact met al je kanten maakt het mogelijk om te spelen, creatief te zijn, spontaan en vrij te handelen, en steeds minder te veroordelen, niet in jezelf en niet in de ander!

 

  • Je kunt besluiten voice dialogue sessies te doen als er iets specifieks in je leven speelt; een probleem, een klacht, een thema……waar je inzicht in wilt, maar vooral ook om, op speelse en ondersteunende manier, meer licht te laten schijnen op wie je bent en kunt zijn!

Daarnaast maak ik ook gebruik van een krachtige Transformatie Tool, die direct inwerkt op onze overtuigingen die ons vasthouden in angst en waar vaak emoties aan gekoppeld zijn. Veel van onze blokkades bevinden zich op onbewust niveau. Het zijn meestal beschermingsmechanismes die onze ontwikkeling belemmeren waardoor we niet tot onze eigen essentie kunnen komen. Deze transformatie Tool werkt bevrijdend op vele vlakken. Het helpt je onderbewuste met begrijpen en loslaten van angsten, overtuigingen en emoties en het werkt door op alle vier jouw lichamen (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel). Alles wat we niet zijn, laten we los. Onze pure kern is dan wat over blijft. Bevrijd en vol vertrouwen.

 

 

Psycho- sociale ondersteuning

  • inzichtgevende gesprekken
  • ik- kracht versterking
  • Mindfulness

 

Wat heb je er aan/ wat leer je?

  • Tijdens de consulten vinden ook altijd gesprekken plaats die ondersteunend zijn op het energetisch werk. Hier kunnen ook huiswerkopdrachten bij zitten. In de gesprekken spreken we het mentale stuk in onszelf aan terwijl we bij energetisch werk meer bezig zijn met ons gevoel, fysieke- en energetisch lichaam. De mens is een holistisch wezen daarom is het ook belangrijk om hele praktische oefeningen en begeleiding te krijgen zodat het geheel kan integreren.